ဘုန္းျကီးေက်ာင္းဟာ ျမတ္စြာဘုရားရဲ့ဝိနည္းေဒသနာေတာ္ေတြမရိွရင္ ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမသာသနာေတာ္ေတြကိုဘယ္လိုေရွာက္ေစာက္လို႔ရႏိုင္မွာလည္း။

64.ယခုေခတ္ ဘုန္းႀကီးေတြေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေနၾကတာၿပီးကိုမ ၿပီးဆံုးႏိုင္ၾကဘူး ဒါေပမဲ့ ဝိနည္းသိကၡါပုဒ္ေတြကို နားလည္သေဘာေပါက္ၾကရဲ့လာ ဒါ‌ေၾကာင့္မို႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြရိွၿပီး ဝိနည္းသိကၡါပုဒ္နဲ့မရိွၾကဘူး။ဘုန္းျကီးဝတ္ျခင္တဲ့သူတိုင္ လာဝတ္ၾကတယ္ ဒါေပမဲ့ ျမတ္စြာဘုရားရဲ့ဝိနည္းေဒသနာေတာ္နဲ႔အညီ ဘယ္သူမွ မက်င့္ႀကံမေနထိုင္ၾကဘူး ဒါ‌ေၾကာင့္မို႔ ျမတ္စြာဘုရားရဲ့သာသနာေတာ္ကို ဆက္လႀကီးေတာ့တည္တံခိုင္ၿမဲေအာင္ ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းေရွာက္ေစာက္ႏိုင္မလဲ။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဟာ ဦဇင္းေတြေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးေတြရဲ့ေက်ာင္းမဟုတ္ဘူး ဒါေပမဲ့ သံဃာေတာ္ေတြရဲ့ဥစၥာ

63.ဘုန္ျကီးေက်ာင္းဟာရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြရဲ့ဥစၥာျဖစ္ရဲ့လာ မျဖစ္ဘူးေနာ္ အဲ့ဒါဆို ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္ႀကီးရဲ့ေက်ာင္းဟုတ္ရဲ့လာ မဟုတ္ဘူးေနာ္ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းဟာသံဃာေတာ္ေတြ အားလံုးတရားဓမၼသင္ၾကားေလ့လာၿပီးေနထိုင္ဖို႔အတြက္ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဝိနည္းသိကၡါပုဒ္နဲ့အညီက်င့္ႀကံအားထုတ္ဖို႔အတြက္ျဖစ္တယ္ ဒါ‌ေၾကာင့္မို႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဟာရဟန္းသံဃာတစ္ပါးပါးရဲ့ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမဟုတ္ဘူး။

တရားကိုယ္သေဘာေပါက္ၿပီးမွန္တဲ့အရာကိုယ္ပဲလုပ္တယ္ အဲ့ဒါ ဘဝမွာအက်ိဳးရိွဆံုးအရာ ျဖစ္ၿပီး

62.ပညာရွိၿပီဆိုရင္တရားကိုယ္နာလည္သေဘာေပါက္ျပီး ပညာကေကာင္းေသာအရာအားလံုးကိုယ္ေခၚေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ မွန္တဲ့အရာဟာမွန္တဲ့အရာပဲ မွားတဲ့အရာမဟုတ္ဘူး ဘယ္သူခ်စ္ခ်စ္မခ်စ္ခ်စ္ ဘယ္သူမုန္းမုန္းမမုန္းမုန္း အေရးမႀကီးပါဘူး ဒါေပမဲ့ မွန္တဲ့အရာလုပ္ရၿပီးဆိုရင္ အက်ိဳးရိွတဲ့အရာျဖစ္ၿပီး ဒီဘဝမွာ။

ေသျခင္ျဖစ္ေပါလာတာ တစ္ခဏတာရဲ့စိတ္ပဲ။

61.ေသျခင္ျဖစ္ဖို့ဆိုတာ တစ္ခဏတာစိတ္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ၿပီးပ်က္သြာတာပဲ။စိတ္ရ‌ဲ့တာဝန္ဟာ ဒီလူတစ္ဦးရဲ့သေဘာကေန‌ေျပာင္းလဲသြားၿပီးဆိုတာနဲ႔ ဒီလူတစ္ဦးရဲ့အသြင္မ်ိဳးျပန္လာ ျဖစ္ဖို႔တစ္ခဏေတာင္မွမရေတာ့ဘူး တစ္ခဏေလး ဆက္လက္ၿပီးေနႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုက္ဆံေတြအ‌ေျမာက္အမ်ားနဲ႔ေပးလည္းေနလို႔မရေတာ့ဘူး။

လူႀကီသေဘာေပါက္မွန္ရင္၊ ခေလးေတြကိုယ္ကူညီလမ္းၫြန္လို႔ရတယ္။

60.လျူကီးေတြတကယ္လို့ တရားဓမၼကိုယ္မသိဘူးဆိုရင္ ခေလးေတြကိုယ္ဘယ္လိုလမ္းၫြန္ဦးေဆာင္ေပးႏိုင္မွာလည္း လူႀကီးေတြဘာမွသေဘာမေပါက္ဘူးဆိုရင္ ခေလးေတြလည္းထပ္မွားအံုးမွာပဲ တကယ္ဆိုရင္လူ ႀကီးေတြက တကယ္သေဘာေပါက္မွန္ရိွရမယ္ အဲ့ဒါမွပဲ ခေလးေတြကိုယ္သေဘာေပါက္မွန္ရိွေအာင္ ဦးေဆာင္လမ္းၫြန္လို႔ရမယ္။

နာလည္သေဘာေပါက္မွန္ေနရင္ တကယ္အက်ိဳးႀကီးမားတဲ့အရာပဲ။

59.တကယ္သေဘာေပါက္မွန္ရွိတယ္ဆိုတာ အဲ့ဒါ တကယ္အက်ိဳးရိွ႔တဲ့အရာ ျဖစ္တယ္ လူေကာင္းျဖစ္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ဘယ္အရာကသေဘာေပါက္မွန္ေနသလည္း ဘယ္အရာကသေဘာေပါက္မွားေနသလည္းဆိုဒါကိုသိရမယ္ တကယ္လို႔တရားဓမၼကိုယ္သေဘာေပါက္ရင္လူေကာင္းျဖစ္တယ္။

တကယ္လို့ေသရမယ္ဆိုရင္ ေကာင္းမႈေတြဟာ အားကိုးရာအမွန္ထပ္ၿပီးဆက္ျဖစ္ေပး‌ေနတယ္။

58.ေသရမယ္ဆိုရင္ ဒီေန့လည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဒါမွမဟုတ္ရင္မနက္ျဖန္ ဒါမွမဟုတ္ေနာက္(လ ) ဒါမွမဟုတ္ေနာက္ႏွစ္လည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္ အဲဒါဆို ပါျဖစ္လို႔ ေကာင္းမႈမလုပ္တာလည္း ပါျဖစ္လို႔တရားဓမၼေတြကို သေဘာေပါက္မွန္ကန္ေအာင္မနားေထာင္တာလည္း သေဘာေပါက္မွန္ရင္အဲဒါ အားကိုယ္းရာအမွန္ျဖစ္ဘို႔အတြက္ပဲ။

အမွန္သည္ အျမင္မွားကို လြတ္‌ေျမာက္ေအာင္လုပ္ေပးမည္။

57.တစ္ဦတစ္ေယာက္စီက ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမစကာအမွန္ကိုယ္‌ေျပာေနရင္ အဲဒီလူသည္ျမတ္စြာဘုရားရဲ့ေက်းဇူးဂုဏ္ကိုယ္သိေနတဲ့သူပဲ ဒါ‌ေၾကာင့္မို႔လို႔ ျမတ္စြာဘုရားရဲ့ေက်းဇူးဂုဏ္စကာကိုယ္‌ေျပာေနတာေနာက္ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားဆံုးမခဲ့တဲ့စကာအမွန္ကိုယ္‌ေျပာေနၿပီဆိုရင္ အဲ့တာ ျဖစ္ၿပီးအက်ိဳးရိွ႔တဲအရာ‌ေနာက္ေတာ့လူအမ်ားကိုယ္လုပ္ေပးဘို႔အတြက္ ေနာက္စုေစာင္ျခင္အမွားေတြနဲ႔အျမင္မွားေတြကိုယ္လြတ္‌ေျမာက္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ အဲ့တာသူ‌ေျပားေပေနတာ ဒီဘဝတစ္ဘဝထဲအတြက္မဟုတ္ဘူး။

ၫြန္ျပဘို့အတြက္

56.တကယ္လို့မ်ား ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမွစကာမရိွ႔ခဲ့ဘူးဆိုရင္ ဘယ္အရာကမွားတယ္ ဘယ္အရာကမွန္တယ္ဆိုတာကို ဘယ္သူသိႏိုင္မာလည္းဘယ္သူလမ္းၫြန္ျပႏိုင္မာလည္း

တရားကိုသေဘာေပါက္ျခင္းျဖစ္ ဆုေစာင္းသိမ္းစည္းထာရမည္။

55။ဘယ္အရာကိုယ္မဆို တပံုႀကီ အမ်ားႀကီရေနပါေစအခ်ိန္တိုင္အခါတိုင္ ခဏခဏခြဲခြါသြားခဲရတယ္ေဟာဒီခႏၵာကိုယ္ႀကီရုပ္ရဲ့ ဘယ္အစ ဘယ္အပိုင္းျဖစ္ေနပါေစ အခ်ိန္တိုင္အခါတိုင္ ခဏခဏေခ်ာ္ေခ်ာ္လြဲး သြားခဲ့ရတယ္ အဲ့တာဆို ဘယ္သူတဦတေယာက္ကမွ လာယူသြာလို႔မရတဲ့အရာစုစည္းသိမ္းစည္းထာရမဲ့အရာ အဲ့တာပါလည္းဆိုေတာ့တရားကိုယ္နာလည္သေဘာေပါက္တဲ့အရာပဲ။