ကုသိုလ်ကောင်းမှုတှေကို၊ချက်ချင်လုပ်ရမယ်မစောင့်ဆိုင်းရဘူး။

148,ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးသည်၊ပညာပေါ်မူတည်ပြီးဖြစ် ပေါ်လာတယ်။မ စောင့်ဆိုင်းပဲနဲ့၊ကုသိုလ်တှေကို၊တိုးတက်အောင်ချက်ချင်းပြုလုပ်ရမယ်။ဘာ‌ကြောင့်လဲဆိုတော့၊ခဏကွရင်ပါဖြစ်လာမလည်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။အကုသိုလ်မ ကောင်းမှုလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။