နားလည္သေဘာေပါက္မႈအမွန္ေတြကို၊မေမ့မေလ်ာ့ပဲနဲ႔စုေစာင္းေနရင္မ်ားလာလိမ့္မယ္။

147, ေဟာ့ဒီေလာကႀကီးမွာအသက္ရွင္ေနလာျပီး၊ဒီကမ႓ာကေနဘယ္အခ်ိန္မွာထြက္ခြါသြားရမလည္မသိနိုင္ဘူး။ေနာက္ျပီးဘာတစ္ခုမွလည္းကိုယ့္ေနာက္လိုက္ပါသြားလို့မရနိုင္ဘူး။ပစၥည္းဥစၥာ၊ေရြွ၊ေငြ၊ရတနာနဲ့ကိုယ့္ရဲ့ခႏၶာကိုယ္ေတြလည္းလိုက္ပါသြားလို့မရဘူး။ဒါေပမယ့္မေမ့မေလ်ာ့ပဲနဲ့အျမင္မွန္မႈေတြကိုတ‌ေျဖး‌ေျဖးစုေစာင္းျပီး၊နာလည္သေဘာေပါက္မႈမွန္၊အျမင္မွန္ေတြတ‌ေျဖး‌ေျဖးနဲ့တိုးပြါးလာနိုင္တယ္။