တရားစိတ္ရဲ့အေလအၾကင့္

24။တရားနားေထာင္ဖို့အခြင့္အေရးရွိေနတုန္နာေထာင္ထာ ေနာက္ထ တရားနားေထာင္ဖို႔အတြက္စိတ္ကိုအေလအ ၾကင့္ျပဳလုပ္ထား စု‌ေဆာင္းထား

ျမတ္စ‌ြာဘုရားတရားေဟာခဲ့တာသတၲဝါေတြ နာလည္သေဘာေပါက္မမွားေစဖို႔အတြက္

23။ျမတ္စြာဘုရားရဲ့ပညာေတာ္‌ေတြကိုယ္တကယ္ကိုအရိုအေသ ျပဳရမယ္ျမတ္စြာဘုရားသတၲဝါအေပၚထာတဲ့ေမတၲာ ဂရုဏာေတြဟာတကယ္ကိုႀကီးမားလွတယ္ ျမတ္စြာဘုရား ေလးဆယ္ငါဝါတိုင္တိုင္အေသးစိတ္ေဟာခဲ့တဲ့တရားေတာ္ေတြဟာသတၲဝါေတြကိုယ္ေအးျမၾကည္လင္ေစတယ္ ပါ‌ေၾကာင့္အေသးစိတ္ေဟာရသလဲဆိုေတာ့ သတၲဝါေတြနားလည္သေဘာေပါက္မမွားေစဖို႔

တည္ၿမဲျခင္းရိွၿပီလား

22။တည္ျမျဲခင္းရွိၿပီလား။ယခုလက္ရိွ႔ရိွေနတဲ့အရာေတြ အမွန္ရိွေနတဲ့အရာေတြကိုယ္နာလည္သေဘာေပါက္ဖို႔အတြက္

မိတ္‌ေကာင္းေဆြေကာင္းဟာအက်ိဳးရိွတဲ့စကားကိုယ္ပဲ‌ေျပာတယ္

21,,ယခု ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း ပညာေရးႏွင့္ဗုဒၶဘာသာ   ျမင့္တင္ေရးလုပ္ေနတာေတြဟာ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းေတျြဖစ္ဖို႔အက်ိဳးရိွ႔တဲ့စကားကိုဆိုတယ္ အျပစ္မရိွဘူး ဝိနည္းပဲျဖင့္ျဖစ္ သုတၲန္ပဲျဖင့္ျဖစ္ အဘိဓါန္ပဲျဖစ္ပေစအရွင္ေသ့တစ္ေယာက္ျခင္ေဆြးေနြးႏိုင္ဖို႔အားလံုးသံုသပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အားလံုးနားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔အတြက္ဒါမ်ိဳကိုယ္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာ စကားေလ့လာေနတယ္လို႔ေခၚတယ္တကယ္ကိုယ္မေမ့မေလ်ာ့ဘူးလို႔ဆိုလိုတယ္

ျမတ္ဗုဒၶရဲ့ဝိနည္းေဒသနာကိုနာမလည္သေဘာမေပါက္ရင္ အဲဒီလူ ျမတ္ဗုဒၶရဲ့အဆံုးအမကို ျဖက္စီးေနတယ္

20,,ဘယ္လိုကံအ‌ေၾကာင္းမ်ိဳးကိုပဲလုပ္လုပ္ အဲဒီလူသည္ျမတ္ဗုဒၶရဲ့ဝိနည္းေဒသနာေတာ္ကိုမသိရင္သူထင္တာကေတာ့သူဟာဗုဒၶဘာသာလူမ်ိဳး သိုေသာ္ သူလုပ္ေနတာကေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶရဲ့အဆံုးအမသာသနာကို ျဖက္စီးေနတာ

ကဘၼာေပၚမွာျပသ္သနာ ျဖစ္ေနတာအမွန္တရားကိုမသိၾကလို

19,,ႏိုင္ငံေတာ္ ဒါမွမဟုတ္ကဘၼာတဝမ္းလံုး ျပသ္သနာေတြျဖစ္ေပၚလာတာပါ‌ေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အမွန္တရားကိုမသိလို႔ေနာက္အဲဒီအမွန္တရားကိုမသိေတာ့ ျပသ္သနာကိုဘယ္‌ေျဖရွင္းႏိုင္မာလဲ

ေကာင္းေစျခင္တာ သူတရားနာလည္သေဘာေပါက္ဖို႔အတြက္

18,,သူ႔ကိုယ္ေကာင္းေစျခင္တယ္ သူ႔ကိုယ္တရားနာလည္သေဘာေပါက္ေစျခင္တယ္၊သူဆိုပါေစ သူဆဲပါေစ ၊ဒါေပမဲ့သူ႔အေပၚေကာင္းေစျခင္တဲ့အရာ သူ႔အေပၚလုပ္ေပးေစျခင္တဲ့အရာသူ႔အေပၚအျမင္မွန္သေဘာေပါက္မွန္ေတြ ျဖစ္ေစျခင္တဲ့အရာေတြ မ‌‌ေပ်ာက္ျပယ္ႏိုင္ဘူ

ဒီဘဝသည္ေနာင္ဘဝေမြးလာဖို႔အတြက္

17,,သံသရာဘဝ ေနာက္ထက္အရွည္ႀကီးရိွေသးတယ္ယခုဒီဘဝကတိုေတာင္းလွတယ္ အဲဒါဆိုေရွဆက္ပါေတြျဖစ္အံုးမလဲ ေနာက္ထက္ျဖစ္မဲ့ဘဝသည္ ယခုလက္ရိွျွဖစ္ေပၚေနတဲ့အရာနဲ႔လည္းဆိုင္တယ္ ယခုလက္ရိွျွပဳလုပ္ေနတဲ့အရာနဲ႔လည္းဆိုင္တယ္ ယခုလက္ရိွဒီဘဝနဲ႔လည္းဆိုင္တယ္

အျမင္မွန္ကိုစု‌ေစာင္ရင္ သေဘာေပါက္ျခင္မွန္မယ္

15,,ဘဝအရမ္းတိုေတာင္းလွတယ္ ဒီဘဝမွာပါေတြဆုေစာင္းထားသလဲတကယ္အျမင္မွန္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေနာက္ထၾကားနာရဖို႔ ေနာက္ထေဝဖန္သံုသပ္ရဖို႔ ေနာက္ထအျမင္မွန္ရဖို႔ အခ‌ြင္အေရးရိွတယ္ဒါေပမဲ့ သေဘာေပါက္မွာမယ္ဆိုရင္ အမွားေတြထလုပ္အံုးမယ္ဆိုရင္ ေနာက္ထ တသံသရာလံုးအမွာေတြႀကီပဲထလုပ္ေတာ့မယ္ -ေနာက္ထ ေကာင္းတဲ့စကာ ဟုတ္မွန္တဲ့စကာကိုၾကာနာရပါေစအျမင္မွားႏိုင္ေသးတယ္