အကုသိုလ္ကံလုပ္ေနတဲ့သူကိုသနားမိတယ္။

142,အကုသိုလ္အလုပ္၊လုပ္ေနတဲ့သူေတြကို၊ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ထားရမယ္။ဘာ‌ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့၊သူတို႔တေတြမေကာင္းတဲ့အ‌ေျကာင္းကိုစုေစာင္းမိခဲ့ၿပီး၊ေနာက္ဆံုးေတာ့သူတို႔လုပ္လိုက္တဲ့၊မေကာင္းမႈအ‌ေၾကာင္းေတြလုပ္ခဲ့ရင္၊ေနာက္ဘဝမွာမေကာင္းတဲ့အက်ိဳးတရားေတြရရိွခံစားရမယ္။