ေမ့ေလ်ွာ့ေနၿပီတရားမနာေထာင္လို႔မရဘူး

29။ေမ့ေလ်ွာ့လို့မရဘူးဘယ္အခ်ိန္မဆိုကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ဖို႔အခြင့္အေရးရိွေနတုန္အဲ့ဒီအခြင့္အေရးကို ျပစ္ထားခဲ့ရင္အဲ့ဒီအခြင့္အေရးနဲ႔ေခ်ာ္လြဲးခဲ့ရင္ကုသိုလ္ျဖစ္မဲ့အခြင့္အေရးကုန္ဆံုးဘို့အတြက္(တ‌ေျဖး‌ေျဖးျခင္တ‌ေျဖး‌ေျဖးျခင္ မ်ားသြားတယ္)တရားနာေထာင္တာကို႔ကိုကိုယ္အမွန္တကယ္ရိွတဲ့အတိုင္းသိဘို႔ ေနာက္ကုသိုလ္တရားနဲ႔အ ၿမဲတည္တံ့ခိုင္ၿမဲတဲ့သူျဖစ္ဘို႔