ပညာ.ရဲရင့္စြာ မွားတဲ့အရာကို ဘယ္ေတာ့မွမလုပ္ဘူး

32။ဘယ္အရာကမွန္တယ္ဘယ္အရာကမွားတယ္ဆိုတာပညာသေဘာေပါက္မွန္အျမင္မွန္ကသိတယ္မွားတဲ့အရာကိုယ္ပညာကဘယ္ေတာ့မွမလုပ္ဘူး။