နောက်ဘဝလိုက်ပါသွာမာ ကုသိုလ်နှင့်အကုသိုလ်

35။ရှိနေတဲ့ ရွေငွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေအားလုံးဟောဒီကမ္ဘာကနေထွက်ခွါသွားခဲ့ရင် ပါတစ်ခုမှယူသွားလို့မရဘူး။ကိုထင်ထာခဲ့တဲ့ကိုယ့်ခန္ဒာကိုယ်တောင်မှဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကို့ယ်နောက်လိုက်ပါသွားလို့မရဘူး။အဲဒါဆို ဘာတစ်ခုမှလိုက်ပါသွားလို့မရဘူး စိတ်ထဲမှာရှိ‌နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ကလွဲးလို့။အချိနိတိုင်ဖြစ်ပေါ်ပြီစုစောင်းနေတဲ့စိတ်သည် ဆက်လက်ပြီတော့စုစောင်းထားသွားလိုက်။