ျမတ္ဗုဒၶရဲ့ ဝိနည္းထဲကရဟန္းသည္ တရားကိုသေဘာေပါက္တဲ့သူ

48..ဝိနည္းထဲကရဟန္းသံဃာသည္ကိေလသာကို ျခစ္ထုတ္ဘို႔အတြက္တရားကိုယ္သေဘာေပါက္တဲ့သူျဖစ္ရမည္စိတ္သည္ရုပ္ကို ဝစီၿငိမ္သက္ေအာင္အလိုေလ်ွာက္ ။လုပ္ေပးသည္