ဝိနည္းထဲကရဟန္းသံဃာမွန္ရင္ ေရႊေငြေတြကို မကိုင္ဘူ မသာရာဘူ

50..ျမတ္စြာဘုရား(ပစ္ညတ္)ခဲ့တာ၊ဝိနည္းထဲကရဟန္းသံဃာသည္၊ေရြွ ေငြ ေတြကိုယ္ မကိုင္ရဘူး မသာရာရဘူး၊ကြၽန္ေတာ္တို႔ပုထုဇဉ္တေတြ ၊ရဟန္းသံဃာေတြကိုယ္ ေရႊ ေငြ သြားေပတယ္ဆိုေတာ့ စဉ္းစာ ၾကည္ေပါ့ ေနာက္ေတာ့ အဲ့ဒီရဟန္းေတြ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ အရိုအေသျပဳၾကရဲ့လာ။