51.အမွန္ကိုသေဘာေပါက္ျပီး အခြင့္အေရးကိုမေစာင့္ပဲ ေကာင္းမႈေတြလုပ္ရမည္။

51။တကယ္အမွန္ရွိတဲ့တရားေတြကိုယ္သေဘာေပါက္ရင္အားလံုးေကာင္းတဲ့ေကာင္းမႈကုသိုလ္ဘက္ကိုယ္ေခၚေဆာင္သြားမယ္။အခြင့္အေရးကိုယ္မေစာင့္ဘူးပါ ျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ေဟာဒီေလာကႀကီကေနဘယ္အခ်ိန္ထြက္ခြါသြားရမွာကိုယ္မသိဘူ၊ ယခုလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဒီညေနလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။