ကိလေသာအားလုံးသည်မသိမှုရဲ့ဆက်စပ်မှုဖြစ်သည်။

၊88,ကိလေသာသည်စိတ်ရဲ့တွေဝေမုံဝါမှုစက်ဖြစ်တယ်၊လောဘတစ်မျိုးထဲသက်သက်ရှိတာမဟုတ်ဘူး၊ဒေါသတစ်မျိုးထဲသက်သက်ရှိတာမဟုတ်ဘူး၊ဒါပေမဲ့မသိမှုမောဟလည်းရှိနေသေးတယ်၊သိုသော်မသိမှုရဲ့စေ့စပ်မှု‌တွေ‌ကြောင့်ကိလေသာအားလုံးဖြစ်နေတယ်။