ပညာသည္စိတ္ဆိုးျခင္းရဲ့အျပစ္ကိုသိတယ္။

91,ျမတ္စြာဘုရားရဲ့တရားေတြကိုနာၾကားၿပီးနားလည္မႈတိုးပြားလာရင္ဘယ္သူ႔ကိုမွ၊ပူျပင္ေသာကမႈေတြမေပေတာ့ဘူး။ကိုယ့္ကိုယ္တိုင္လည္းပူျပင္ေသာကမေရာက္ဘူး။တကယ္လို့ေဒါသထြက္ဖူးၿပီးေဒါသထြက္တာမေကာင္းဘူးဆိုတာသိလိုက္ရင္ေဒါသထြက္ျခင္းရဲ့အျပစ္ရွိတာကို၊ပညာကသိျမင္သြားတာနဲ့အဲဒီေဒါသထြက္ျခင္းသည္တ‌ေျဖး‌ေျဖးနဲ႔ေလ်ာ့နည္းသြားမယ္။ဒါေပမယ့္တကယ္လို့အျပစ္ေတြမျမင္ေသးဘူးဆိုရင္ဆက္ျပီးေတာ့ေဒါသထြက္ေနအံုးမွာပဲ။