စိတ္ဆိုးေနသူကိုျပန္ၿပီးစိတ္ဆိုး‌ေနရင္၊ေနာက္မွစိတ္ဆိုးသူသည္အရင္ကစိတ္ဆိုးသူထက္ပိုၿပီးမေကာင္းဘူး။

92,လူတစ္ေယာက္ကစိတ္ဆိုး‌ေနၿပီးေနာက္လူတစ္ေယာက္ကျပန္ျပီးအဲလူကိုထပ္ျပီးစိတ္ဆိုးေနရင္ေနာက္လူကအရင္လူထက္ပိုၿပီးေတာ့ပိုဆိုးသြားတယ္။ဘာ‌ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့ေဒါသထြက္ေနသူသည္ဆိုးတဲ့သူျဖစ္တဲ့အတြက္‌ေျကာင့္၊အကုသိုလ္၊မေကာင္းတဲ့စိတ္ေတြျဖစ္ေနတယ္။ေနာက္မွေဒါသထြက္တဲ့သူကအကုသိုလ္မေကာင္းမွန္းသိရဲ့သာနဲ႔အကုသိုလ္မေကာင္းတဲ့စိတ္ေတြထပ္ၿပီးေတာ့ျဖစ္‌ေနေသးတယ္။