တကယ္လို႔ကံရဲ့အ‌ေၾကာင္းကိုနာလည္သေဘာေပါက္မယ္ဆိုရင္မေကာင္းတဲ့ကံကိုမလုပ္ေတာ့ဘူး။

94,ဘယ္အရာကိုမွႀကိဳတင္ၿပီးမသိႏိုင္သလို၊ယခုလည္းပဲဘာျဖစ္လာမလဲဆိုတာကို၊ဘယ္သူကမွႀကိဳတင္ျပီးမသိနိုင္ဘူး။ဒါ‌ေျကာင့္မို့တကယ္လို့ကံရဲ့အ‌ေျကာင္းကိုနားလည္မယ္ဆိုရင္၊‌ေနာက္ကံရဲ့အက်ိဳးကိုလည္းပဲသိနိုင္တယ္။ျပီးေတာ့လည္းမေကာင္းတဲ့ကံလုပ္ရပ္ေတြမလုပ္ေတာ့ဘူး။ဒါ‌ေျကာင့္၊နမူနာ၊အေတြ့အႀကံဳ‌ေတြထဲမွာလည္းေတြ့ဘူးတာရိွတယ္၊ဘာလည္းဆိုေတာ့မေကာင္းတဲ့ကံရဲ့အက်ိဳးကိုခံရတဲ့လူေတြကိုျမင္ဘူးလို့ျဖစ္တယ္။