ပါျဖစ္လာမလဲဆိုတာကိုစုေစာင္းမႈေပၚမွာမူတည္တယ္။

95,ဘဝမွာေကာင္းတာေတြလုပ္ရမယ္၊သံသရာဘဝထဲမွာအျကာျကီး၊ျဖစ္ေနရအံုးမယ္ဆိုတာသိလိုက္ရတဲ့အတြက္‌ေျကာင့္ျဖစ္တယ္။ေနာက္ၿပီးဘာေတြဘယ္လိုျဖစ္လာမလည္ဆိုတာလည္း၊စုေစာင္းမႈေပၚမွာ၊မူတည္တယ္။ဒါ‌ေျကာင့္မို့ေနာက္ျဖစ္မယ့္လူသည္ဒီလူမဟုတ္ဘူး။ဒါေပမယ့္ဒီလူကေနပဲဆက္စပ္ျဖစ္လာခဲ့ရတယ္။ေနာက္ျပီးဒီဘဝမွာဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲဆိုတာ၊ဒီလူေပၚမွာပဲမူတည္တယ္။အျမင္မွားရင္ေတာ့၊မွားတဲ့အျမင္ေတြသာစုေစာင္းျပီး၊ေနာက္ဘဝအထိဆက္လက္သြားရင္ေကာင္းပါ့မလာ၊မေကာင္းနိုင္ဘူး‌ေနာ္။အျမင္မွားျခင္းသည္ဘယ္ေလာက္ထိအႏၲရယ္ႀကီးသလဲ။ဒါ‌ေျကာင့္အျမင္မွားရင္သံသရာရဲ့အဆက္ျဖစ္ျပီးသံသရာကေနလည္းထြက္ခြါသြားလို့မရဘူး။