ပညာသည္ေကာင္းတဲ့ဘက္ကိုအားလံုးေခၚေဆာင္သြားတယ္။

96,ပ်က္သြားတဲ့အရာေတြကိုဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွျပင္ဆင္လို႔မရနိုင္ေတာ့ဘူး။ဒါေပမယ့္၊အခုကတည္ကစၿပီးမွန္ကန္တဲ့အရာေတြကိုပဲလုပ္ရေတာ့မယ္။ဘာ‌ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့၊ဘယ္အရာကမွားေနတာကိုသိလိုက္လို့၊မွားတာကိုမလုပ္ေတာ့ဘူး။အဲဒါကပညာအျမင္မွန္မႈပဲ။တကယ္လို့ပညာရွိတဲ့လူသည္၊မွားေနတဲ့အရာကိုမလုပ္ေတာ့ဘူး။ဘာ‌ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့၊ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျဖစ္မယ့္အရာအားလံုးဘက္ကိုလုပ္ရန္၊ပညာကလမ္းျပသြားတယ္။