အျမင္မွန္မႈကိုစုေစာင္းခဲ့ရင္၊နာလည္မႈမွန္ရႏိုင္တယ္။

97,တကယ္လို႔ဒီဘဝမွာအျမင္မွားရင္၊ေနာက္ဘဝမွာဆက္ၿပီးေတာ့အျမင္မွားအံုးမွာပဲ။ဒါေပမယ့္ဒီဘဝမွာအျမင္မွန္တဲ့အ‌ေၾကာင္းစုေစာင္းခဲရင္၊မွန္ကန္တဲ့စကားၾကားလိုက္တာနဲ့၊နားလည္သေဘာေပါက္မႈေတြမွန္သြားနိုင္တယ္။ဘယ္သူ‌ေတြဘာပဲ‌ေျပာ‌ေျပာမွန္တဲ့စကားေတြအားလံုးသည္၊ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ့စကားေတျြဖစ္တဲ့အတြက္‌ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။