ယုတ်မာခြင်းသည်ပြသ်သနာကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။

99,ကောင်းမှုသည်ဘယ်ပြသ်သနာတစ်ခုခုကိုမှမဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ဘူး။ဒါပေမယ့်မကောင်းမှုတွေအားလုံးသည်၊ပြသ်သနာဖြစ်စေမယ့်အ‌ကြောင်းဖြစ်ပြီး၊အသေးကနေအစ၊ပြသ်သနာတွေအကြီးထိရောက်စေနိုင်တယ်။