၊ျမတ္စြာဘုရားရဲ့တရားဓမၼေတြနာၾကားရမယ့္အခ်ိန္ျဖစ္ျပီးမနာၾကားပဲနဲ႔၊က်င့္ႀကံမႈအမွားေတြနဲ႔ကုန္သြားတဲ့အခ်ိန္ေတြကိုႏွ‌ေျမာမိတယ္။

103,ျမတ္စြာဘုရားရဲ့တရားဓမၼေတြကိုနာၾကားရမယ့္အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး၊မနာၾကားပဲနဲ့၊တျခားေနရာမွာသြားၿပီးက်င့္ႀကံအားထုတ္မႈအမွား‌ေတြနဲ႔၊ကုန္ဆံုးသြားတဲ့အခ်ိန္ေတြကို၊တကယ္ႏွ‌ေျမာဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္တုန္းက‌ေရွ့ေခတ္လူေတြသည္ျမတ္စြာဘုရားရွိရာေစတဝန္ေက်ာင္း၊ေဝဠုဝန္ေက်ာင္းသို႔သြားၿပီးတကယ္အမွန္အတိုင္းရိွတဲ့တရားဓမၼေတြကိုနာၾကားဖို႔သြားေရာက္ၾကတယ္။