ဘယ္အရာကအက်ိဳးျဖစ္လည္၊ဘယ္အရာကအျပစ္ျဖစ္လည္၊ဘယ္အရာကမွန္လည္၊ဘယ္အရာကမွားလည္ဆိုတာကိုပညာကသိတယ္။

104,ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမ၊တစ္လံုးခ်င္းတစ္လံုးခ်င္းသည္တကယ့္ကိုခက္ခဲနက္နဲလွပါတယ္။ဒါ‌ေျကာင့္တန္ဖိုးသိတဲ့လူေတြကေတာ့၊တ‌ေျဖး‌ေျဖးနဲ့ေဝဖန္သံုးသပ္ကာ၊တ‌ေျဖး‌ေျဖးနဲ့နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းအားျဖင့္ရယူနိုင္တယ္။ျပီးေတာ့အဲဒီနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းကပဲလူေတာ္လူေကာင္းအျဖစ္ကိုေရာက္ေစနိုင္တယ္။ဘာ‌ေျကာင့္လဲဆို‌ေတာ့၊ဘယ္တာကမွန္၊ဘယ္တာကမွား၊ဘယ္တာကအျပစ္ရွိတယ္၊ဘယ္တာကအက်ိဳးရွိတယ္ဆိုတာကို၊ပညာကသိရွိနိုင္တယ္။