ရဟန္းဝတ္ၿပီးဝိနည္းသိကၡာ‌ေတာ္ႏွင့္အညီမက်င့္ႀကံဘူးဆိုရင္တကယ္အျပစ္ႀကီးတယ္။

107,လူေကာင္းျဖစ္ျခင္ရင္ရဟန္းမဝတ္လည္းလူေကာင္းျဖစ္လို့ရတယ္၊ရတနာသံုးပါကိုလည္းထိခိုက္နစ္နာေအာင္၊ညိုးနြမ္းေအာင္လည္းမျပုလုပ္နိုင္ဘူး။ဘာ‌ေျကာင့္လည္းဆိုေတာ့၊လူေကာင္ျဖစ္ရင္ေကာင္းတာကိုလုပ္ရမယ္။တကယ္လို့ရဟန္းဝတ္ျပီးဝိနည္းသိကၡာပုဒ္နဲ့အညီမက်င့္ျကံနိုင္ဘူး၊အမွန္အတိုင္းရွိတဲ့၊တရားဓမၼေတြကိုမသင္ၾကားမေလ့လာနိုင္ဘူးဆိုရင္၊အျပစ္‌ေတြ၊တကယ္ကိုႀကီးမာလွပါတယ္။