,ေရႊနဲ႔ေငြေတြသည္ရဟန္သံဃာေတြကိုကိေလသာတိုးပြားေစတယ္။

119,ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္နဲ႔ညီတဲ့ရဟန္သံဃာေတာ္ေတြသည္မွီခိုအားထားရတဲ့၊သံုးေဆာင္ရမယ့္အရာဆိုလို့၊ပစၥည္း၊၄,၊မ်ိဳးပဲရွိတယ္။ပစၥည္း၊၄၊မ်ိဳးမွာေနစရာ၊ေက်ာင္း၊အဝတ္အထည္၊သင္ကန္း၊အစားအစာ၊ဆြမ္း၊ေရာဂါကုသဖို့၊ေဆး၊ဝါးရယ္လို့ျဖစ္ၾကတယ္။အသက္ရွင္ေနဖို့အတြက္နဲ့၊ကိေလသာ၊တဏွာ၊ျခစ္ထုတ္ဖို့အတြက္ဒီပစၥည္း၊၄၊မ်ိဳးနဲ့လံုေလာက္တယ္။တကယ္လို့ေရြွနဲ့ေငြေတြအေပၚမွာလိုလာတဲ့စိတ္ရွိေနရင္၊အဲဒါဆိုကိေလသာ၊တဏွာ၊‌ေတြကိုတိုးပြာတာပဲ၊ကိေလသာေတြကိုနဲးနဲးမွျခစ္ထုတ္ရာမၾက‌ေတာ့ဘူး။