တကယ္လို႔ျမတ္စြာဘုရားရဲ့ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ထဲကရဟန္သံဃာမဟုတ္ဘူးဆိုရင္၊အဲဒီရဟန္ဘုဉ္းေနတဲ့ဆြမ္းသည္၊ဆြမ္းကို၊ခိုးျပီးဘုဉ္းေနတာနဲ့တူသည္။

120,ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတြနဲ႔အညီ၊မက်င့္ႀကံတဲ့ရဟန္သံဃာေတာ္ေတြဆိုရင္၊တစ္ျခားေသားသံဃာေတာ္ေတြန‌ဲ့အတူ၊ထိုင္ျပီဆြမ္းဘုဥ္းေနရင္ေတာင္မွ၊ခိုးျပီး၊ဆြမ္းဘုဥ္းရတဲ့အေနအထားနဲ့တူတယ္။ဘာ‌ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့၊ဒကာ၊ဒကာမေတြ၊ပင့္လိုက္တဲ့ဆြမ္းေတြသည္၊ကိေလသာတဏွာေတြ၊ျခစ္ထုတ္မယ့္သံဃာေတာ္ေတြအတြက္၊‌ေနာက္ျပီးဝိနည္းသိကၡာပုဒ္နဲ့အညီ၊က်င့္ျကံအားထုတ္တဲ့သံဃာေတာ္ေတြအတြက္နွင့္ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမတရားေတာ္ေတြကို၊ေလ့လာသင္ျကားျပီးနားလည္တဲ့၊သံဃာေတာ္ေတြအတြက္ျဖစ္တယ္။ဒါေပမယ့္၊သံဃာေတာ္ေတြကိုယ္တိုင္က၊အဲလိုမ်ိဳးလကၡဏာနဲ့မရွိဘူး၊ေနာက္ျပီးဆြမ္းေတြလက္ခံနိုင္တဲ့ဂုဏ္ေက်းဇူးတရားနဲ့လည္းမရွိဘူး။ဒါ‌ေျကာင့္ဆြမ္းဘုဉ္းေနတဲ့အခ်ိန္တြင္းမွာဆြမ္းေတြကို၊ခိုးျပီး၊ဘုဉ္းေန တာနဲ့တူတယ္။