ရဟန္သံဃာေတာ္ေတြသည္ေရႊနဲ႔ေငြေတြကိုအလိုမရိွၾကဘူး၊ေကာင္းေသာ‌ေက်းဇူးဂုဏ္ေတြနဲ႔ေနထိုင္ၾကတယ္။

121,ျမတ္စြာဘုရားကေရႊနဲ႔ေငြေတြကိုလက္ခံယူရဲ့လာ၊ျပီးေတာ့ျမတ္စြာဘုရားကဘယ္လိုအသက္ရွင္ၿပီးသီတင္းသံုးေတာ္မူသြားသလဲ၊၊ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္နဲ့အညီလိုက္နာၿပီးပုဇင္းတက္တဲ့ရဟန္သံဃာေတြကေကာ၊ေရြနဲ႔ေငြေတြကိုလက္ခံယူရဲ့လာ၊ဟို့ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္တုန္းကရိွတဲ့၊အရွင္သာလိပုတၲလာ၊အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ေတြကစတဲ့၊တျခားေသာအရိယာရဟန္သံဃာေတာ္‌ေတြအားလံုး‌ကေကာ၊ေရြနဲ႔ေငြေတြကိုလက္ခံယူၾကရဲ့လာ၊ေနာက္ျပီးေတာ့၊အရိယာရဟန္သံဃာေတာ္ေတြအားလံုးသည္၊ဘယ္လိုအသက္ရွင္ျပီးသီတင္းသံုးေတာ္မူၾကသလဲ၊၊ေကာင္းေသာဂုဏ္‌ေက်းဇူး၊တရာေတာ္ေတြနဲ့ေနထိုင္ျကတယ္။