,ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမေတြကိုရိုေသၿပီးခိုင္မာစြာနဲ႔ယံုၾကည္တယ္။ပါ‌ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့အမွန္အတိုင္းရွိတဲ့တရားေတာ္ေတြကိုျမတ္စြာဘုရားကိုေတာ္တိုင္သိေတာ္မူသြားတဲ့အတြက္‌ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။

123,ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမေတြကိုတကယ္ခိုင္မာစြာနဲ႔ေလးစားယံုၾကည္တယ္။ပါ‌ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့ျမတ္စြာဘုရားကအမွန္ရွိတဲ့အရာေတြအားလံုးကိုသိေတာ္မွဴတဲ့အတြက္‌ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမေတြထဲမွာ၊မဟုတ္မမွန္တဲ့စကားေတြမရွိဘူး၊လိမ္လည္လွည့္ျဖားတဲ့စကားေတြမရွိဘူး။မေကာင္းတဲ့လိုလားမႈေတြလည္းမရွိ့တဲ့အတြက္ျဖစ္တယ္။