မွားေနတဲ့အရာ‌ေတြကိုမလုပ္ဘူ၊တစ္ပါသူေတြသေဘာေပါက္မွန္ကန္ဖို့အတြက္ဆိုရင္မေစာင့္ဆိုင္းပဲနဲ့ကူညီတယ္။

125,မသိနားမလည္တဲ့လူေတြမ်ားစြာရိွေနၾကတယ္၊မွန္ကန္တဲ့အရာေတ‌ြကိုမလုပ္ေဆာင္ၾကဘူး။ဒါ‌ေျကာင့္မို့တစ္နည္းေတာ့ရွိတယ္။အဲဒါကေတာ့အမ်ားသူေတြမွန္ကန္ျပီးနားလည္လို့ရတဲ့နည္းလမ္းေတြရွိရင္ကူညီရမယ္။မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းကိုမေဆာက္ဆိုင္းရဘူး၊ဘာ‌ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့ဘယ္ေန့ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္ရက္မွာ၊ဒီေလာကႀကီးကေနထြက္ခြါသြားရမယ္ဆိုတာဘယ္သူမွမသိနုိင္လို့ပါ။