တရား‌ေတာ္‌ေတြၾကားနာရျခင္းသည္နည္းနည္းပါးပါးနားလည္ရင္ေတာင္မွ၊မသိမႈေတြကိုစြန႔္လြတ္ႏိုင္လာတယ္။

127,ျမတ္စြာဘုရားရဲအဆံုးအမတရားေတာ္ေတြကိုနာၾကားျခင္းသည္၊မသိမွုေတြကိုစြန့္ပစ္ဖို့အတြက္ျဖစ္တယ္။ေနာက္ျပီးနာၾကားရတဲ့အခြင္အေရးရရွိလို့လည္းစိတ္ၾကည္နူးမိတယ္။နည္းနည္းပါးပါးနားလည္ရင္ေတာင္မွ၊မသိနားမလည္တာထက္ပို ၿပီးေကာင္းတယ္။ျပီးေတာ့တကယ္လို့ခဏခဏနာၾကားမႈမ်ားလာေလ၊တ‌ေျဖး‌ေျဖးနဲ႔နားလည္မႈေတြ၊မတိုးပြားလာဘူးဆိုတာရွိနိုင္ပါ့မလာ။ဘာ‌ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့နာလည္မႈရွိလာျခင္းအားျဖင့္၊မသိမႈေတြကိုစြန့္လြတ္နိုင္မယ့္အ‌ေျကာင္းရင္း၊ကိစၥ၊ျဖစ္တယ္။