ကျင့်ကြံမှုအမှား‌တွေကိုမစွဲလန်းနဲ့၊ပါအကျိုးကိုမှမဖြစ်ပေါ်စေဘူး။

129,တကယ်လို့မှားတဲ့လမ်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မကျင့်ကြံမလုပ်ရဘူး။ပါ‌ကြောင့်လဲဆိုတော့၊ဘာအကျိုးကိုမှမဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အပြင်၊အဲဒီကျင့်ကြံမှုမှားနေရင်၊မှားတဲ့အစွဲအလမ်းတွေတိုးပွါးလာမယ်။