တရားေတာ္ေတြကိုမနာၾကားေလေလ၊မသိမႈေတြပိုမိုမ်ားလာေလေလ။

132,ေလာကမွာမသိမႈေတြအမ်ားႀကီးရိွတဲ့အတြက္‌ေၾကာင့္၊ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမတရားေတာ္ေတြကိုနာၾကားရျခင္းျဖစ္တယ္။တကယ္လို့ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမေတြကို၊မနာၾကားရဘူးဆိုရင္၊မသိမွုေတြပိုပိုၿပီးမ်ားလာမယ္။ေနာက္ၿပီးေတာ့သံသရာထဲမွာဘယ္ေလာက္အၾကာႀကီးဆက္ၿပီးထပ္ေနရအံုးမွာလည္းဆိုတာကိုဘယ္သူမွမသိဘူး။