အမှန်တရားေတွကိုနားလည္လာလေ​ေလ၊ဘဝမွာစိတ္ခ်မ္းသာမႈပိုၿပီးရွိလာလေ​ေလပဲ။

135,ပညာသည္နားလည္မႈမှန္ၿပီးအျမင္လည္းမှန္တဲ့အတြက္‌ေျကာင့္ေကာင္းေသာအရာျဖစ္တယ္။မ​ ​ေကာင္းမႈသည္မ​ ​ေကာင္းတဲ့အရာျဖစ္တယ္။တကယ္လို့တေန့တာဘဝမွာ၊အမှန္တ်ရားကိုနားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင် ​​ေမွးတဲ့ေန့ကစၿပီး၊ေသတဲ့ေန့အထိ၊ဘဝမွာ၊သာယာမႈေပ်ာ္ရြင်မှု​ေတွပိုမ်ားလာမယ္။