ေကာင္းမႈကိုတျခားအရာ ‌ေျပာင္းလို႔မရဘူ

44′.တကယ့္တကယ္ေကာင္းမွုဟာ ဘယ္သူသိသိမသိသိ၊ဘယ္သူေတြဘယ္လိုေတြးမလဲ၊ ေကာင္းမႈကိုတျခားအရာနဲ႔‌ေျပာင္းလဲလို႔မရပါဘူ၊ေကာင္းမႈဟာေကာင္းမႈပါပဲ။

တရားေဆြးေနြးျခင္းသည္မင္ဂလာျဖစ္သည္

43.တရားေဆြးေနြးျခင္းသည္မင္ဂလာျဖစ္တယ္၊ပါျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့သေဘာေပါက္အမွန္ေတြရိွေအာင္လုပ္ေပးတယ္။ေနာက္ တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးဖတ္တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးေတြးၿပီေတာ့ ေနာက္အခြင့္အေရးရရွိရင္ဘယ္အရာကမွန္သလည္းဆိုတာကို ပူးေပါင္းၿပီေဝဖန္သံုသပ္အ‌ေျဖထုတ္ၾကရမယ္။မွန္တဲ့အရာကိုလက္ခံလိုက္ေနာက္ေတာ့ မွားတ‌ဲ့အရာကိုစြန႔္လြတ္လိုက္။

ေကာင္းမႈလုပ္ဘို့ဆိုရင္ အခ်ိန္ကိုမေစာင့္သင့္ဘူး

42.ဘဝကတိုေတာင္းလွတယ္ ဒီညေနေလာက္ပဲေနရေတာ့မယ္ ဒါမွမဟုတ္ မနက္ျဖန္ေလာက္ပဲေနရေတာ့မယ္ဆိုရင္အဲ့ဒါဆို ကို႔အတြက္အက်ိဳးရိွတဲ့အရာေတြကိုယ္ပိုၿပီလုပ္သင့္တယ္ ဒါဆိုရင္ မွားေနတဲ့အရာ‌ေတြကိုျပစ္ထုတ္လိုက္ ေနာက္ မွန္ေနတဲ့အရာဆိုရင္ျမန္ျမန္လုပ္ရမယ္ပါျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အခ်ိန္သိပ္မက်န္ေတာ့ဘူ မေစာင့္နဲေတာ့။

မွားေနတဲ့အရာေတြကို ျမန္ျမန္မျပစ္ထုတ္လိုက္ဘူဆိုရင္ ကို႔ေနာက္အမ်ားႀကီလိုက္ ပါသြာရအံုမယ္

41.မွန္ေနတဲ့အရာျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ ပါျဖစ္လို႔မလုပ္လိုက္ရတာလဲမွားေနတဲ့အရာေတြကို ျမန္ျမန္မျပစ္ထုတ္လိုက္ဘူဆိုရင္အဲ့ဒီအမွားေတြကိုယ္စုေစာင္းမိၿပီေတာ့ ကို႔ေနာက္တပံုႀကီ လိုက္ပါလာအံုမယ္။အဲ့ဒါဆို အျမင္မွန္သေဘာေပါက္မွန္ရိွတဲ့သူဆိုရင္မတုန္မလုပ္ပဲနဲ႔ မွန္တဲ့အရာေတြကိုလုပ္ေတာ့တယ္။

ေနာက္ဘဝဘာျဖစ္မလဲေသတဲ့အခ်ိန္ေရာက္ရင္သိတဲ့အခ်ိန္ပဲ

40။ေနာက္ဘဝ ဘာျဖစ္မလဲအခုမသိနိုင္ဘူး။ေနာက္ၿပီဘယ္အခ်ိန္ေသမလဲ ဘယ္အခ်ိန္ေမြးမလဲဆိုဒါကို အဲ့ဒီအခ်ိန္ေရာက္မွပဲ သိမယ္။

ေကာင္းမႈ႔ကုသိုလ္လုပ္တာ၊‌ေပးတာ၊ယၾတာအတြက္။

39။ကုသိုလ္လုပ္တာဘယ္အတြက္လဲ အဲဒီလူလမ္းေဘးနားမာကုသိုလ္လုပ္ေနတာျဖစ္ေနပါေစ၊ အဲ့‌ဒါလဲကုသိုလ္ေပးေနတာပဲ၊ သိုေသာ္ ေဝဖန္သံုသပ္ၾကၫ့္ရတယ္၊ဒီကုသိုလ္လုပ္ေနတာပါအတြက္လဲ၊ ကုသိုလ္မ်ားမ်ားရဘို႔အတြက္လာ၊ ဒါမွမဟုတ္ယၾတာ‌ေျခတာလာ၊ဒါမွမဟုတ္ သူမ်ာေတြကိုကူညီေနတာလာ၊ ဒါ‌ေတြေဝဖန္သံုသပ္ရတယ္။

အကုသိုလ္သည္၊ပူေလာင္တယ္စုပ္ေထြးတယ္။

37။ေကာင္းမွူကုသိုလ္ျဖစ္မဲ့အရာဆိုရင္ ဘယ္ဟာမဆို နဲနဲစည္နဲနဲစည္စုေဝးစုစည္းထားလိုက္။တေန့ၾကရင္အားရိွလာေအာင္လုပ္ေပးလိမ့္မယ္၊အကုသိုလ္အားေလ်ွာ့နဲလာဘို႔အတြက္။   Cultivate all kinds of skilfulness (kusala) little by little, moment by moment.  One day it will be firm enough to weaken the unskillfulness (akusala).

အကုသိုလ္သည္ပူေလာင္တယ္စုပ္ေထြးတယ္။

37။စုပ္ေထြးေနတာေတြေသာကျဖစ္ေနတာ‌ေတြပူေလာင္ေနတာေတြဟာအကုသိုလ္‌ေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္။ယခုတေန့တာဘဝတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီေတြးေတာျခင္သည္မွားရႊန႔္ေနတာ အကုသိုလ္‌ေၾကာင့္ျဖစ္ရပါတယ္။ကုသိုလ္‌ေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး။

တကယ္လို႔မ်ား မစရင္ ေရာက္မက္ရက္မရိွဘူး။

36။ယခုအခ်ိန္အားလံုးတရားနာေထာင္ေနတဲ့သူေတြယခုကတည္းကစ ေရွဆက္သြားရမက္လမ္ဟာအရွည္ႀကီက်န္ေသးတယ္။အဲ့ဒါတရားရဲ့နက္နည္းျခင္းပဲ။ဒါေပမဲ့ ယခုကတည္းက မစဘူးဆိုရင္ ေနာက္ေရာက္မက္ရက္မရိွဘူး။ အဲ့ဒါဆို ယခုကတည္းက စိတ္ထဲမာရိွတဲ့အတိုင္စမယ္ဆိုရင္ တစ္ဘဝစ‌ီ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္ ေနာက္အက်ိဳးလည္းအမ်ားျကီျဖစ္သြားမယ္။

ေနာက္ဘဝလိုက္ပါသြာမာ ကုသိုလ္ႏွင့္အကုသိုလ္

35။ရွိေနတဲ့ ေရြေငြပစၥည္းဥစၥာေတြအားလံုးေဟာဒီကမ႓ာကေနထြက္ခြါသြားခဲ့ရင္ ပါတစ္ခုမွယူသြားလို႔မရဘူး။ကိုထင္ထာခဲ့တဲ့ကိုယ့္ခႏၵာကိုယ္ေတာင္မွဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွကို႔ယ္ေနာက္လိုက္ပါသြားလို႔မရဘူး။အဲဒါဆို ဘာတစ္ခုမွလိုက္ပါသြားလို႔မရဘူး စိတ္ထဲမွာရိွ‌ေနတဲ့ကုသိုလ္စိတ္အကုသိုလ္စိတ္ကလြဲးလို႔။အခ်ိနိတိုင္ျဖစ္ေပၚၿပီစုေစာင္းေနတဲ့စိတ္သည္ ဆက္လက္ၿပီေတာ့စုေစာင္းထားသြားလိုက္။