ေမတၲာဆိုတာ မိတ္ေဆြေကာင္းသူငယ္ခ်င္းေကာင္းျဖစ္သည္။

54။ေမတၲာဆိုတဲ့စကာလံုးသည္ ရြတ္ဆိုဖို႔မဟုတ္ဘူးဒါေပမဲ့ယခုအခ်ိန္သည္ဘယ္သူနဲ႔ပဲဆံုဆံု သူငယ္ခ်င္းေကာင္ျဖစ္ျခင္း မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ျခင္းစိတ္သေဘာထားေကာင္းျဖစ္ေပၚေနသည္ ေနာက္ေတာ့ေကာင္းေစျခင္တဲ့စိတ္ အက်ိဳးရိွတဲ့အရာလုပ္ဘို႔ဆိုရင္အစဉ္သစ္ပဲသူ႔အတြက္ကို႔အတြက္ဆို။

နာတာ ဘယ္သူကမွ မႀကိဳက္ဘူး

53။တကယ္လို့သူေမွြကိုယ္ရိုက္ရင္ေမြွနာမလာ၊ေနာက္ေတာ့၊ပါျဖစ္လို႔သူမ်ားကိုနာ ၾကင္ေအာင္လုပ္ရတာလည္း ု၊ကိုကိုယ္တိုင္ကလည္းသိ‌တယ္၊နာတာဘယ္သူကမွမႀကိက္ဘူးဆိုတာကိုယ္။

တကယ္လို႔ေကာင္းမႈမလုပ္ရင္ အကုသိုလ္ျဖစ္တယ္

52..ေကာင္းမႈကုသိုလ္လုပ္ဘို႔အခြင့္အေရးရွာရခက္တယ္၊အဲ့တာဆို ေကာင္းမႈကုသိုလ္လုပ္ဘို႔အခြင့္အေရးဘယ္ေတာ့ ႀကံဳမာလည္း၊ယခုမလုပ္ရင္ အဲ့ဒီခဏတာက အကုသိုလ္ျဖစ္ျပီး အဲ့တာဆိုရင္အကုသိုလ္‌ေတြဆက္ၿပီးေနာက္ထစုစည္းလိုက္ၿပီး။

51.အမွန္ကိုသေဘာေပါက္ျပီး အခြင့္အေရးကိုမေစာင့္ပဲ ေကာင္းမႈေတြလုပ္ရမည္။

51။တကယ္အမွန္ရွိတဲ့တရားေတြကိုယ္သေဘာေပါက္ရင္အားလံုးေကာင္းတဲ့ေကာင္းမႈကုသိုလ္ဘက္ကိုယ္ေခၚေဆာင္သြားမယ္။အခြင့္အေရးကိုယ္မေစာင့္ဘူးပါ ျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ေဟာဒီေလာကႀကီကေနဘယ္အခ်ိန္ထြက္ခြါသြားရမွာကိုယ္မသိဘူ၊ ယခုလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဒီညေနလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ဝိနည္းထဲကရဟန္းသံဃာမွန္ရင္ ေရႊေငြေတြကို မကိုင္ဘူ မသာရာဘူ

50..ျမတ္စြာဘုရား(ပစ္ညတ္)ခဲ့တာ၊ဝိနည္းထဲကရဟန္းသံဃာသည္၊ေရြွ ေငြ ေတြကိုယ္ မကိုင္ရဘူး မသာရာရဘူး၊ကြၽန္ေတာ္တို႔ပုထုဇဉ္တေတြ ၊ရဟန္းသံဃာေတြကိုယ္ ေရႊ ေငြ သြားေပတယ္ဆိုေတာ့ စဉ္းစာ ၾကည္ေပါ့ ေနာက္ေတာ့ အဲ့ဒီရဟန္းေတြ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ အရိုအေသျပဳၾကရဲ့လာ။

တရားကိုယ္သေဘာေပါက္ၿပီးဆိုရင္ ျမတ္ဗုဒၶရဲ့သာသနာကိုယ္ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လို့ရျပီး။

49..ဘယ္သူမဆိုတရားကိုယ္သေဘာေပါက္ခဲ့ရင္အဲ့ဒါဆို၊သူလည္းပဲသူမ်ားေတြကိုယ္၊တရား‌ေတြသိ‌ေစျခင္၊ သေဘာေပါက္ ေစျခင္တယ္၊ဘယ္သူကမ၊ ျပဳျပင္ဘို႔မစဉ္းစာရင္ေနပါေစ၊ ဒါေပမဲ့ တရားသေဘာေပါက္တဲ့သူအတြက္ဆိုရင္ ၊တခုစီ တခုစီ ျပဳျပင္သြာခဲ့တယ္၊အဲ့ဒါမွ၊ ျမတ္ဗုဒၶရဲ့သာသနာကိုယ္ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လို့ရမယ္။

ျမတ္ဗုဒၶရဲ့ ဝိနည္းထဲကရဟန္းသည္ တရားကိုသေဘာေပါက္တဲ့သူ

48..ဝိနည္းထဲကရဟန္းသံဃာသည္ကိေလသာကို ျခစ္ထုတ္ဘို႔အတြက္တရားကိုယ္သေဘာေပါက္တဲ့သူျဖစ္ရမည္စိတ္သည္ရုပ္ကို ဝစီၿငိမ္သက္ေအာင္အလိုေလ်ွာက္ ။လုပ္ေပးသည္

အမွန္ကို‌ေျပာတဲ့သူ သည္ ျမတ္ဗုဒၶရဲ့ေက်းဇူး ကိုသိတဲ့သူျဖစ္သည္

47..ေက်ာင္း၊တကယ္စိတ္ျငိမ္သက္တဲ့သူေနတဲ့ေနရာေနာက္ အိမ္အေစာက္အအံုေတြကိုစြန႔္လြတ္တဲ့သူ‌ေတြေနတဲ့ေနရာ ေနာက္ ကိေလသာ ျခစ္ထုတ္ျခင္းတရားနာေထာင္ျခင္းတရားေဆြးေနြးျခင္းပညာတိုးပြားစုစည္းျခင္းဝိနည္းေတာ္အတိုင္းကိေလသာေတျြခစ္ထုတ္ဘို့အတြက္အဲ့ေလာက္ပဲ အဲ့ဒါေက်ာင္း ၊ေက်ာင္းဟာ တျခားအရာတျခားဟာ ‌ေ‌တြ ျဖစ္လို႔မရဘူး

ေကာင္းမႈေတျြပဳ ၿပီအမ်ွကုသိုလ္ေပးေဝလို႔ရတယ္

46,,တကယ္လို႔မ်ားတစ္ဦးတစ္ေယာက္အသက္ဆံုးတာရွိခဲ့တယ္ဆိုရင္ ေနာက္ေတာ့တို႔တ‌ေတြ‌ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြအမ်ွေပး ၾကရမယ္ ဘယ္လိုေပးၾကရမလဲဆိုေတာ့ ေကာင္းတာေတြကိုလုပ္ အဲ့ဒါဆိုရင္ လုပ္ၿပီးသြားတဲ့အေကာင္းမႈေတြအားလံုး ရည္စူၿပီကုသိုလ္အမ်ွေပးလို႔ရတယ္။

ဒီလူသည္ဒီတစ္ဘဝပဲဒီလူ ျဖစ္လို႔ရတယ္

45.,ဒီဘဝရဲ့ေနာက္ဆံုတစ္ခဏစိတ္သည္၊လုပ္ေနတဲ့တာဝန္ဟာ ျဖစ္ေနတဲ့ဒီလူကေန၊လြတ္‌ေျမာက္သြားေအာင္လုပ္ေနတယ္။ဒါေပမဲ့ ဒီလူျပန္ျဖစ္ေအာင္တစ္ခဏ‌ေလေတာင္လုပ္လို႔မရဘူ၊ဒီလူသည္ဒီတစ္ဘဝပဲဒီလူျဖစ္လို႔ရတယ္။ဒါေပမဲ့ စိတ္ရဲ့ျဖစ္မႈပ်က္မႈကိုဘယ္သူကမွလာတားစည္းလို႔မရဘူး။ တစ္ခ်ိန္ထဲ ဒီစိတ္ပ်က္သြားတာနဲ႔ ေနာက္ထစိတ္တစ္ခဏျဖစ္ဖို႔အတြက္အ‌ေၾကာင္းခ်က္ျခင္းျဖစ္ေနတယ္။