အမွန္ကိုသေဘာေပါက္တယ္

34။အမွန္ကိုယ္သိတဲ့သူဟာ အက်ိဳးမရိွတဲ့အရာေတြကိုယ္မလုပ္ေတာ့ဘူး။အကုသိုလ္ျဖစ္ေစမဲ့အရာေတြကိုယ္လည္းမလုပ္ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အက်ိဳးရိွတဲ့အရာေတြကိုယ္ပဲလုပ္ေတာ့တယ္။ကုသိုလ္ျမင့္မာလာေစမဲ့အရာ‌ေတြကိုယ္ပဲလုပ္‌ေတာ့တယ္အဲဒါဆို ဒီကမ႓ာ ျမင့္မာလာလိမ့္မယ္။အဲဒါတရားပဲေနာက္ၿပီေတာ့ အမွန္ေတြကိုယ္သေဘာေပါက္ေနတာပဲ။

တရားဓမ္မကိုမၾကားနာရဘူးဆိုရင္ အေမွာင္ႀကီေမွာင္အံုးမာပဲ

33။ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆံုးအမေတြကို ဒီဘဝမွာၾကားနာရဘို႔အခြင့္အေရးမရိွခဲ့ဘူးဆိုရင္ေနာက္ေနာက္ဆို အရင္ကအတိုင္းလိုပဲေမွာင္ေနအံုးမွာပဲယခုလက္ရိွအမွန္အတိုင္းရိွေနတဲ့အရာေတြကိုယ္တခါမွမသိခဲ့ဖူဘူး

ပညာ.ရဲရင့္စြာ မွားတဲ့အရာကို ဘယ္ေတာ့မွမလုပ္ဘူး

32။ဘယ္အရာကမွန္တယ္ဘယ္အရာကမွားတယ္ဆိုတာပညာသေဘာေပါက္မွန္အျမင္မွန္ကသိတယ္မွားတဲ့အရာကိုယ္ပညာကဘယ္ေတာ့မွမလုပ္ဘူး။

အစကတည္းက‌ေျဖာက္မွတ္

31။‌ေျဖာက္မတ္တဲ့သူျဖစ္ဖို့ ယခုအခ်ိန္ ယခုအခါကတည္းကစၿပီ‌ေျဖာက့္မတ္ျဖစ္ရမယ္ ယခုအခ်ိန္ကတည္းကစၿပီ မ‌ေျဖာက္မတ္ရင္ ေနာက္ထ‌ေျဖာက္မတ္ႏိုင္အံုးမလာေဟာဒီေလာကႀကီးထဲးကေနဘယ္အခ်ိန္စြန႔္လြတ္ထြက္ခြါရမာကို ဘယ္သူသိႏိုင္မာလဲယခုအခ်ိန္လဲျဖစ္ႏိုင္တယ္အဲဒါဆို ‌ေျဖာက္မတ္မယ္ဆိုရင္ယခုတရားနာေထာင္‌ေနတဲ့အခ်ိန္ကတည္းကစၿပီ‌ေျဖာက္မတ္လိုက္ေတာ့။

ပညာသည္အကုသိုလ္ရဲ့အ ျပစ္ကိုျမင္တယ္

30။ပညာသည္ အကုသိုလ္ရဲ့အျပစ္ကိုျမင္တယ္ေနာက္ေတာ့ကုသိုလ္ရဲ့အက်ိဳးကိုယ္လည္းျမင္တယ္ပညာသည္တ‌ေျဖ‌ေျဖးျခင္ကုသိုလ္ရဲ့အက်ိဳးကိုယ္ျမင္ၿပီမ်ားလာဖို့အတြက္ေခၚေစာင္သြားလိမ့္မယ္။

ေမ့ေလ်ွာ့ေနၿပီတရားမနာေထာင္လို႔မရဘူး

29။ေမ့ေလ်ွာ့လို့မရဘူးဘယ္အခ်ိန္မဆိုကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ဖို႔အခြင့္အေရးရိွေနတုန္အဲ့ဒီအခြင့္အေရးကို ျပစ္ထားခဲ့ရင္အဲ့ဒီအခြင့္အေရးနဲ႔ေခ်ာ္လြဲးခဲ့ရင္ကုသိုလ္ျဖစ္မဲ့အခြင့္အေရးကုန္ဆံုးဘို့အတြက္(တ‌ေျဖး‌ေျဖးျခင္တ‌ေျဖး‌ေျဖးျခင္ မ်ားသြားတယ္)တရားနာေထာင္တာကို႔ကိုကိုယ္အမွန္တကယ္ရိွတဲ့အတိုင္းသိဘို႔ ေနာက္ကုသိုလ္တရားနဲ႔အ ၿမဲတည္တံ့ခိုင္ၿမဲတဲ့သူျဖစ္ဘို႔

ပညာ အားလံုးေကာင္းတဲ့ဘက္ကိုေခၚေဆာင္သြားတယ္

28။သေဘာေပါက္မွန္အျမင္မွန္အဲဒါပညာကုသိုလ္သည္အားလံုးေကာင္းတဲ့ဘက္ကိုေခၚေစာင္သြားတယ္မေကာင္းမႈအကုသိုလ္သည္ေကာင္းတဲ့ဘက္ကိုဘယ္လိုမ်ိဳးမွေခၚေစာင္သြားလို႔မရႏိုင္ဘူးကိုလည္းမေကာင္းဘူး ေနာက္ကို့ကိုကိုယ္ေကာင္းတဲ့ဘက္ကိုယ္ဘယ္လိုေခၚေစာင္သြားႏိုင္မာလည္း

တကယ့္တကယ္အမွန္ကို‌ေရာက္ၿပီ

27။ဗုဒ္ဓသာသနာဟာ လူေတြကိုသင္ထာေပးခဲ့တာအရိွအမွန္ေတြကိုယ္ထိထိေရာက္ေရာက္သိေအာင္ဘယ္အရာကမွန္ရင္မွန္ ဘယ္အရာကေကာင္းရင္ေကာင္းဘယ္အရာကယုတ္မာရင္ယုတ္မာတယ္ အဲဒါဆိုတကယ္လို႔မ်ားမေကာင္းတဲ့အရာကိုယ္သေဘာေပါက္သိခဲ့မယ္ဆိုရင္ အမွန္ကိုသိတဲ့သူဟာယုတ္မာတဲ့အလုပ္ကိုလုပ္အံုးမလာ။

သေဘာေပါက္မွန္အျမင္မွန္

26 ။ျပည္သူေကာင္းျဖစ္ဖို႔အတြက္ျပဳလုပ္ရမာတစ္လမ္းပဲရိွတယ္ပါလဲဆိုေတာ့သုကိုနာလည္သေဘာေပါက္မွန္အ ျမင္မွန္ရေအာင္နာလည္သေဘာေပါက္မွန္အျမင္မွန္ဆိုတာေကာင္းေသာလမ္းျမင့္ျမတ္ေသာလမ္းကိုယ္သြားဖို႔အတြက္ပဲ

အေကာင္းဆံုးလူျဖစ္တာဒီဘဝမာ

25။ေနာက္ဘဝဘာျဖစ္မလဲဆိုတာကိုဘယ္သူကမွမသိနိုင္ဘူးေရွဘဝဘယ္ကလာတာလဲမသိဘူး ေနာက္ထဘဝဘယ္သြားရမလဲမသိဘူး ဒါေပမဲ့ ဒီဘဝ၊ဒီလူ ျဖစ္ရတယ္ ဒီဘဝမာေနရတာ ဘဝတိုမယ္ရွည္မယ္ ဘယ္ေလာက္နည္းမလဲ မ်ားမလဲဆိုတာကို ဘယ္သူကမွမ‌ေျပားႏိုင္ဘူး အဲ့ဒါဆို ဒီလူဒီဘဝမာအေကာင္းဆံုးလူျဖစ္ေအာင္ေနရင္ မေကာင္းဘူးလာ ဒါမွမဟုတ္လူယုပ္မာ လူလိမ္လူညာ လူဆိုး ဒီလိုဆိုရင္ေကာင္းမလာ ။မေကာင္းဘူးေနာ္။